Idræt på banen:
Der er følgende idrætstilbud: dage og tider på de enkelte aktiviteter kan ses på hjemmesiden:

Styrketræning/fitness
Fodbold
Energi-træning
Svømning
Volleyball
Badminton
Bordtennis
Zumba
Kropstræning
Kom i gang... fra passiv til aktiv
Varmtvandsgymnastik/zumba (begrænset deltagerantal) 

Mål med forløbet:
Idræt på banen arbejder ud fra ideen om:
Sundhed, Krop og Bevægelse som en helt naturlig del af vores hverdag og liv.
Inspiration og motivation til at komme i gang med idræt under en eller anden form.
Mærke og få kontakt med egen krop.
Deltage i en social sammenhæng gennem en holdidræt.

Tidspunkt:
Se Idræt på banens pjece med tider for de enkelte aktiviteter